Rynke-behandling

Botox – Vistabel

Vores speciallæge i neurologi har indgående kendskab til Botox. Han har gennem 10 år arbejdet med ALLE slags botox i både kosmetisk og medicinsk øjemed. Som overlæge på Herlev Hospital, har han opbygget et BOTOX ambulatorium, hvor han behandler en række sygdomme med Botox.  Gennem de seneste 50 år har man brugt Botox for at behandle dynamiske rynker.

Der findes i alt 4 slags BOTOX i Danmark. Botox /Vistabel, Azzalure,  xeomin og myoblock.  I vores klinik bruger vi  VISTABEL, som er det kosmetisk navn for BOTOX .  Alle ovenstående BOTOX virker omtrent på samme måde. BOTOX hæmmer nereveledning til musklen og dermed bliver musklen ”afslappet”.

Hvorfor får vi rynker?

Rynker er en aldringsfænomen. Med alderen  bliver huden tyndere og mister den volumen pga tab af de forskellige komponenter  i huden fx kollagen, hyaluronsyre etc.

Udover aldring spiller ansigtsmusklerne en vigtig rolle i rynkedannelse.  Hos nogle er disse muskler overaktive og de bruges ofte. Det medfører såkaldte dynamiske rynker.  Det er i den dynamiske fase hvor botox har den bedste effekt. Rynke dannelsen er særlig udtalte i panden (rynker panden ofte), mellem øjenbrynene (vredesrynker, bekymringsrynke) og omkring øjnene (smilerynker), fordi vi bruger disse muskler flere hundrede gange om dagen.

En tidlig behandling med faste intervaller forebygge at rynkerne bliver permanente.  Statiske(dybe) rynker kan også behandles med  botox. Efter et par behandlinger bliver de dybe rynke mindskes og huden bliver mere glat.

Hvordan virker botox?

Enhver muskel er forbundet med nerve. Nerverne sørger for at musklerne trække sig sammen. Botox hæmmer denne forbindelse og musklen slapper af dermed forhindres rynke dannelsen. Der er ikke tale om en total lammelse af musklerne, dermed får man ikke en mimikløs ansigt.  Følesanens påvirkes ikke af botox.

Du kan få behandling af rynker:
– Mellem øjenbryn/vredsrynker/bekymringsrynken
– Panderynker
– Smilerynker/kragetæer
– Nedadgående mundvig
– Reduktion af tyggemuskel
– Nefritis behandling/ behandling af stram halsmuskler

Behandlings-forløb

Forundersøgelse:
Du bliver set af en speciallæge hvor du bliver spurgt inde til medicin om om du fejler noget. Der laves en analyse af ansigtet og du bliver grundigt informeret om hvad du kan forvente af behandlingen og om behandlingen er egnet for dig. Du er velkommen til at tage en bisidder med. Der bliver taget billede af dig så kan du se efterfølgende effekten af behandlingen. Loven foreskriver at du skal have 48 timers betænkningstid inden selve behandlingen påbegyndes.

Behandlingen:
Området som skal behandles desinficeres  og evt. Markeres. Men en meget tynd nål ijiceres botox  inde i de relevante muskelområder.  Behandlingen varer ca. 15 minutter- afghængigt af hvor mange områder der skal behandles.

Kontrol:
Du kan komme til kontrol 2 uger efter behandlingen.

 • Dynamiske rynker
 • Statiske rynker
 • Reduktion af tyggemsukler
 • Øget svedtendens i hænder eller i armhulerne
 • Kronisk migræne (se særskilt patient information)
 • Hævelse, rødme i indstiksteddet
 • Infektion
 • Allergisk reaktion
 • Mundtørhed
 • Formindskelse af musklernes størrelse
 • Hængende øjenlåg.
 • Forbigående synsforstyrrelse og øjentørrhed.

Alle disse bivirkninger forekommer meget sjældent. Der er også tale om forbigående bivirkninger.  Vi kan håndtere de bivirkninger der måtte forekomme